Nöjesgruppen

Välkommen till Nöjesgruppen!

Vi är en grupp ungdomar som ser till att det händer saker här på ungdomshuset. Vi träffas regelbundet för att planera olika arrangemang. 

Här finns alltid plats för flera, vill du vara med så är det bara att kontakta fritidsledarna här på Stinsen.